fbpx

Tehosta live-, etä- ja hybriditilaisuuksia fasilitoinnin avulla!

Oletko joskus osallistunut kokoukseen ja todennut jälkeenpäin, että ajan olisi voinut käyttää paljon tehokkaamminkin?

Haluaisitko, että virtuaalikokouksenne sujuisivat jouhevammin?

Pohditko, miten saisit työporukkasi motivoitua ja innostettua palaverin aikana yhteisen tavoitteen hyväksi?

Et ole yksin!

Tehottomat palaverit ja toimimattomat virtuaaliset kokoukset ovat harmittavan yleisiä. Ihmisillä tuntuu olevan jatkuva kiire, mutta silti aikaa tuhlataan tehottomissa kokouksissa ja virtuaalipalavereissa.

Fasilitoinnin avulla voit heittää hyvästit tehottomilla ja aikaa tuhlaaville palavereille, vahvistaa etäpalavereiden toimivuutta ja aktivoida osallistujat innostuksen ja ilon kautta!

Fasilitointi tarkoittaa onnistuneiden ryhmäprosessien suunnittelua ja toteutusta

Fasilitointi tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna onnistuneiden ryhmäprosessien suunnittelua ja toteutusta.

Fasilitoinnin avulla yhteistyöstä tehdään tehokkaampaa ja tuottavampaa sekä parannetaan osallistujien motivaatiota työskentelyyn ja sitoutumista luotuihin ratkaisuihin.

Mitä fasilitointi on?

Fasilitointi tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna onnistuneiden ryhmäprosessien suunnittelua ja toteutusta.

Fasilitoinnin avulla yhteistyöstä tehdään tehokkaampaa ja tuottavampaa sekä parannetaan osallistujien motivaatiota työskentelyyn ja sitoutumista luotuihin ratkaisuihin.

Mikä on fasilitaattorin rooli?

Fasilitoinnissa erotetaan selkeästi menetelmä ja sisältö toisistaan. Fasilitaattori on neutraali tilanteen tai prosessin vetäjä, joka tarkoituksenmukaisia menetelmiä käyttäen ohjaa ryhmää kohti tavoitetta.

Mitä hyötyä fasilitoinnista on?

Fasilitoinnin avulla saat live-, etä- ja hybriditilaisuuksista tuottavampia ja tehokkaampia, parannat osallistujien motivaatiota työskentelyyn sekä sitoutumista luotuihin ratkaisuihin. 

Lisäksi projektin johtaminen helpottuu, kun saat osallistujat aktiivisesti mukaan toimintaan!

Heitä hyvästit tehottomille palavereille, vahvista etäpalavereiden ajankäyttöä, kehitä kumppanuussuhteitanne tai palkkaa Fasilitoinnin Personal Trainer tueksesi sinne missä tarvitset!

Lue tarjoamistani palvelukokonaisuuksista tarkemmin ja ota yhteyttä niin luodaan yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva fasilitoinnin ratkaisu.

Tiina Lakkaneva tässä hei!

Olen työskennellyt yli 20 vuotta erilaisten työryhmien ja tiimien kanssa yrityksissä, koulutus- ja kehittämisorganisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Työskennellessäni eri tahojen kanssa, en voinut olla huomaamatta, että alasta riippumatta organisaatioiden kokouskäytänteissä on tismalleen samoja haasteita.

Kuinka innostaa osallistujat aktivoitumaan palavereissa? Miten käyttää kokoukselle varattu aika tehokkaasti hyväksi? Entä kuinka etäpalaverit saadaan toimimaan tehokkaasti? Kuinka järjestää onnistunut hybriditilaisuus?

Fasilitointi on lyhyesti sanottuna sitä, että neutraali henkilö johtaa tilaisuuden kulkua siten, että saavutetaan haluttu lopputulos.

Olen apunasi haluatpa sitten itse oppia taitavaksi fasilitoijaksi omassa organisaatiossasi tai kaipaat ulkopuolista fasilitoijaa tiettyyn projektiinne.

Erityisosaamisaluettani on virtuaali- ja hybridipalavereiden fasilitointi. Olen myös ratkaisukeskeinen työnohjaaja (Story ry). Autan työntekijöitä löytämään ratkaisuja ongelmiin ja kehittämään taitojaan työelämän haasteisiin vastaamiseksi.

Ilo, Innostuminen, Innostaminen ja Intohimo – kuvaavat toimintatapaani. Ja, kun toimin – toimin 110% teholla ja sydämellä!

Mielestäni Tiinan vahvuus on rohkeus. Hän lähtee määrätietoisesti haastamaan kohti yhteistä työskentelyä ja ohjaa yhteen eri toimijoita. Meidän ei ole tarvinnut miettiä onko käsittelemämme aihe Tiinalle etukäteen tuttu, sillä fasilitaattorina hän pystyy tarttumaan neutraalisti asioihin.

– Päivi Kalliokoski, Tredu

Tiina on hyvin ammattitaitoinen, toimeen tarttuva ja tuloksiin tähtäävä. Hän pyrkii aina pääsemään lopputulokseen ja ratkaisuun ja on jopa ”ärsyttävän” sinnikäs, sillä hän ei anna periksi. Tiina on äärimmäisen luotettava ja tekee sen mitä sovitaan – jopa enemmänkin.

– Mikko Tukonen, BNI Finland

LUE KENELLE ASIAKKAANI SUOSITTELEVAT PALVELUITANI!

Suosittelen Tiinan fasilitointipalveluita kaikille niille työyhteisöille ja -ryhmille, jotka ovat rohkeita ottamaan kehitysaskelia omassa toiminnassaan ja/tai jotka haluavat osallistaa mukaan heille tärkeitä sidosryhmiä!

Päivi Kalliokoski
Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä

Suosittelen Tiinaa erityisesti yrityksille, jotka haluavat tehostaa omia palaverikäytäntöjään ja online-toimintakäytäntöjään. Tiina on näissä asioissa todellinen ammattilainen!

Mikko Tukonen
BNI Finland

Suosittelen Tiinaa kaikille työyhteisöille, jotka haluavat arkeensa uutta ja haluavat kehittyä!

Elina Vettenranta
Hakupalvelupäällikkö Gradia

Valikko